Chivas

Ur C-kullen valde vi att behålla Chivas.

http://hittaalghund.se/dog.asp?Regnummer= SE41573/2016