23. nov, 2020

Valpar väntas i januari - 2021

DCH Ståndfast`s Doris är parad med J Moharen Dramm.