31. jan, 2019

True news..

Efter kommande kollegie är Ståndfast`s Calle DCH och kullvärdet i D kullen hoppar upp ett snäpp till 6/7 (8) då Doris gjort ett bra jobb idag som förhoppningsvis räcker till en 1:a.

Grattis alla inblandade!