7. dec, 2018

Ståndfast`s Dacke.

Dacke är nu friröntgad. I kullen är 5 röntgade hittills och samtliga ok.