31. aug, 2018

Calle röntgad.

Ståndfast`s Calle är röntgad med Hd A och Ad 0. I kullen är nu 6 av 7 röntgade och samtliga fria.