29. nov, 2016

Baxa har börjat löpa.

Nu löper Baxa så parning planeras v50.