21. aug, 2016

1:a pris till Baxa..!

Baxa kommer bli föreslagen 1:a pris för sitt älgarbete på dagens jaktprov.