3. mar, 2016

Pris till Ashoka..!

Ståndfast's Ahsoka har fått mottaga Delsbo Vapens vandringspris i GÄK för provsäsongen 2015.