28. jan, 2016

A-kullens kullvärde är nu preliminärt 8/8..

Arraz har startat på jaktprov och domaren kommer föreslå ett 3:e pris.

Provet började skapligt bra med upptag på långt håll men efter första stötningen blev han kvar vid en å som älgarna tagit sig över.

Har inte kollegiet några invändningar så blir A-kullens kullvärde 8/8.